Die Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Slowakei

Úrad na ochranu osobných údajov

(The Office for Personal Data Protection)

Presidentin: Frau Soňa Pőtheová

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovak Republic


Telefon: +421 2 323 132 14

Telefax: +421 2 323 132 34


E-Mail: hovorca@pdp.gov.sk

Homepage: http://www.dataprotection.gov.sk