Die Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Polen

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Frau Dr. Edyta Bielak-Jomaa

ul. Stawki 2

PL 00-193 Warszawa


Telefon: + 48 22 53 10 440

Telefax: + 48 22 53 10 441


E-Mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Homepage: http://www.giodo.gov.pl/